Narzędzie do sprawozdań finansowych

Dla jednostek mikro

299 zł

W tej cenie otrzymujesz:

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla jednostek mikro

  Oraz
  • Ebook wyjaśniający kryteria i uproszczenia
  • Praktyczną instrukcję pracy z narzędziem
  • Przykładowe sprawozdanie finansowe
Dodaj do koszyka

Dla jednostek mikro i małych

599 zł

W tej cenie otrzymujesz:

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla jednostek mikro i małych

  Oraz
  • Ebook wyjaśniający kryteria i uproszczenia
  • Praktyczną instrukcję pracy z narzędziem
  • Przykładowe sprawozdanie finansowe
  • Przykładowe sprawozdanie finansowe z rozszerzonym komentarzem prawnym dla jednostek małych (i nie tylko)
Dodaj do koszyka

Dla jednostek małych

519 zł

W tej cenie otrzymujesz:

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla jednostek małych

  Oraz
  • Ebook wyjaśniający kryteria i uproszczenia
  • Praktyczną instrukcję pracy z narzędziem
  • Przykładowe sprawozdanie finansowe
  • Przykładowe sprawozdanie finansowe z rozszerzonym komentarzem prawnym dla jednostek małych (i nie tylko)
Dodaj do koszyka

Co wyróżnia nasze narzędzie
i sprawia, że jest pomocne i skuteczne

Przygotowane w oparciu o bieżący stan prawny na 2022 rok

Z nieograniczoną czasowo licencją na wiele stanowisk komputerowych

Z gotową częścią opisową, którą zredagujesz dzięki instrukcji i objaśnieniom

O przejrzystej formie i czytelnej strukturze, która oszczędzi Twój czas i nerwy

Zobacz krótki film, który w niecałe 2 minuty pokaże moc naszego narzędzia

Ważniejsze funkcje narzędzia
do sprawozdań

Zawiera już wstępnie opracowane wprowadzenie wraz z ważniejszymi zasadami rachunkowości. Wystarczy dostosować informacje do danej organizacji

Objaśnienia i informacje dodatkowe zawierają wszystkie ujawnienia wymagane załącznikiem nr 4 lub 5 do Ustawy o Rachunkowości

Bilans i rachunek wyników odwołują się do not umieszczonych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania

Noty o dodatkowych informacjach na temat aktywów i pasywów zawierają propozycję ujęcia danych w formie tabelarycznej dla każdej z istotnej pozycji bilansu

Samodzielnie przelicza sumy na podstawie danych danych wpisanych do arkusza Excel

Na podstawie narzędzia Excel powstaje automatycznie dokument Word będący Załącznikiem do sprawozdania finansowego

Ujawnia błędy liczbowe i niespójność danych dzięki zaszytym formułom

Dokument Word można dowolnie edytować

Krok po kroku
przeprowadzimy Cię przez kolejne punkty:
od wprowadzenia danych po wygenerowanie końcowego pliku

Narzędzie składa się z dwóch spiętych ze sobą plików Excel i Word.

Swoją pracę zaczynasz od uzupełnienia danych o firmie w programie Excel, w czym pomogą Ci już wstępnie przez nas opracowane opisy, objaśnienia i instrukcje.

Po wypełnieniu danych w sprawozdaniu w pliku Excel, Word automatycznie zaciągnie je i uzupełni część opisową sprawozdania. Do pliku Word – jeśli uznasz to za potrzebne – możesz swobodnie dodawać dodatkowe komentarze, opisy lub tabele zwiększające dokładność sprawozdania finansowego.

Obok pokazałyśmy przykładową zakładkę pliku Excel oraz wskazałyśmy jej poszczególne części ułatwiające Ci pracę z narzędziem.

Zobacz też przykładowe strony wygenerowane za pomocą narzędzia do sprawozdań – kliknij na POBIERZ.

Pobierz
Wykres pokazujący działanie narzędzia do sprawozdan finansowych

Spis treści
części opisowej sprawozdania
dla jednostek mikro

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje o jednostce
Wskazanie czasu trwania działalności jednostki
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Założenie kontynuacji działalności
Ważniejsze Zasady rachunkowości

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1. Informacje o zobowiązaniach finansowych
Nota 2. Informacje o organach administrujących i nadzorujących
Nota 3. Informacje o udziałach (akcjach) własnych
Nota 4. Pozostałe istotne informacje

Spis treści
części opisowej sprawozdania
dla jednostek małych

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje o jednostce
Wskazanie czasu trwania działalności jednostki
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Założenie kontynuacji działalności
Ważniejsze Zasady rachunkowości

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1. Informacje o wartościach niematerialnych i prawnych oraz o rzeczowych aktywach trwałych
Nota 2. Inwestycje długoterminowe
Nota 3. Wycena w wartości godziwej
Nota 4. Rozliczenia międzyokresowe czynne
Nota 5. Zobowiązania
Nota 6. Uzgodnienie długo- i krótkoterminowych pozycji bilansu
Nota 7. Zapasy
Nota 8. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne
Nota 9. Zatrudnienie
Nota 10. Zaliczki, pożyczki, zobowiązania zaciągnięte na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 11. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
Nota 12. Zmiany zasad rachunkowości
Nota 13. Porównywalność danych finansowych
Nota 14. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Nota 15. Informacje o udziałach (akcjach) własnych
Zamawiam

Trzy dodatkowe bonusy,
które dla Ciebie przygotowaliśmy

Dodatkowy ebook przy zamówieniu

Ebook

44-stronnicowy ebook zawierający szczegółowe wyjaśnienia kryteriów, ułatwień oraz możliwych do zastosowania uproszczeń.

Sprawozdanie finansowe z rozszerzonym komentarzem prawnym

Sprawozdanie finansowe z rozszerzonym komentarzem prawnym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1, zawierające wyjaśnienie każdej z sekcji, punktu oraz noty do sprawozdania wraz z obrazującymi przykładami dla poszczególnych ujawnień oraz interpretacją przepisów.

Przykładowe sprawozdanie fiannsowe

Przykładowe sprawozdanie

Przykładowe sprawozdanie finansowe dla wybranej kategorii jednostki (mikro lub małej).

Dodatkowe bonusy przy zamówieniu

OPINIE Klientów,
którzy korzystali z narzędzia

Klient który napisał opinie

Iza i Agnieszka krok po kroku przeprowadziły mnie przez kolejne punkty sprawozdania.
Praktyczny, gotowy do szybkiego uzupełnienia szablon, który znacznie skrócił czas przygotowania sprawozdania.
Komentarze w Excelu bardzo ułatwiły mi pracę z szablonem.

Joanna Martyniuk
Księgowa
Klient który napisał opinie

Szczególnie trudne podczas sporządzania ostatniego sprawozdania było dla mnie oswojenie się z nową formułą.
To był po prostu dramat.
Sporządzenie sprawozdania w opracowanym przez Izabelę i Agnieszkę narzędziu było o niebo łatwiejsze. Bardzo polecam narzędzie dziewczyn!

Anna Mandarynkowska
Księgowa

Najczęsciej zadawane pytania

Niech zgadnę – do tej pory tworzyłaś je manualnie w oparciu o tabele w Wordzie lub w Excelu, które samodzielnie opracowywałaś?
Można zrobić to prościej. Po pierwsze – gotowy szablon opracowałyśmy za Ciebie; po drugie – opisy generują się same. Magia? Nie – gotowe szablony, reguły i automatyzacja, z której teraz i Ty możesz skorzystać, oszczędzając swój czas i pieniądze firmy.

Wiemy, że niektórzy z Was mają nad sobą szefa. Wierzymy, że przeglądając naszą ofertę znajdziesz argumenty, aby przekonać go do zakupu. Dzięki temu zaoszczędzisz co najmniej kilka-, kilkanaście godzin.
Ile kosztuje godzina Twojej pracy? No właśnie! Nie stać Cię lub firmy, w której pracujesz, aby ten czas zmarnować. Nasze narzędzie to inwestycja z dobrą stopą zwrotu.
Nasze narzędzie możesz wykorzystać dla wielu podmiotów w swojej firmie, nie tylko w 2020, ale i kolejnych latach. Sama widzisz, że koszt – biorąc pod uwagę to, jak bardzo oszczędzi Ci czasu i jak wiele podmiotów obsłuży – jest niewielki.
Z naszych obliczeń wynika, że inwestycja ta opłaca się nawet tym księgowym, i biurom rachunkowym, które obsługują choć jeden podmiot kwalifikowany (jako jednostka mikro lub mała).
Umowę licencyjną możesz pobrać stąd.

Jeśli przygotowujesz sprawozdanie po raz pierwszy, musimy Cię ostrzec – to lot, który może się skończyć twardym lądowaniem.
Jeśli przygotowywałaś taki dokument w zeszłym roku – wiesz dokładnie, gdzie leży problem – oswojenie się z nową formułą wymaga czasu, często wielu godzin spędzonych na analizie wytycznych i dokumentacji. Zrobiłyśmy to za Ciebie.

Nasze narzędzie dystrybuowane jest na tzw. licencji użytkownika – analogicznie jak w przypadku typowych programów komputerowych. Licencja przypisana jest do osoby i/lub firmy. W żaden sposób nie limitujemy liczby obsługiwanych podmiotów. Nie możesz natomiast przekazywać go dalej ani korzystać w innej firmie, do której nie jest przypisany. Zakup ma charakter jednorazowy, nie subskrypcyjny, co oznacza, że z naszego narzędzia możesz korzystać również w kolejnych latach.
Umowę licencyjną możesz pobrać stąd.

Nie. Program składa się z pliku Excela i Worda, spiętych ze sobą łączami. Część informacji uzupełniana jest automatycznie na podstawie Twoich wcześniejszych deklaracji i wypełnień dokonanych w Excelu.
Pracę zaczynasz od wypełnienia danych w Excelu. Plik Worda zaciągnie je oraz uzupełni o dodatkowe komentarze w oparciu o napisane przez nas formuły.

Nad opracowaniem szablonów spędziłyśmy wiele godzin. Jesteśmy w 100% pewne opracowanego narzędzia, a za jego poprawność i przydatność ręczymy własnymi nazwiskami.
Od kilkunastu lat świadczymy dla klientów usługi z zakresu audytu finansowego i doradztwa, a naszą specjalizacją jest między innymi badanie i sporządzanie sprawozdań finansowych.
Więcej szczegółów dotyczących naszego doświadczenia i kwalifikacji znajdziesz na stronie o nas, jak również profilach LinkedIn (Agnieszka, Izabela).

Przygotowałyśmy dla Ciebie ściągę, która Ci w tym pomoże – 38-stronnicowy ebook, który otrzymasz od nas w bonusach po zakupie narzędzia do sprawozdań finansowych.

Nasze narzędzie daje Ci możliwość wygenerowania w pełni edytowalnego dokumentu Word, do którego możesz wprowadzić wszelkie poprawki, np. dodać tabele, zmienić formaty, umieścić logo w dokumencie.
Poza tym, dajemy Ci nielimitowany czasowo dostęp do narzędzia, jak również nie ograniczamy go do jednego stanowiska komputerowego.
Eksport i konwersja danych do XML-a są możliwe dzięki darmowemu programowi przygotowanemu przez Ministerstwo Finansów, które możesz pobrać z tej strony.

Nie. W sprawozdaniu uwzględniliśmy specyfikę wszystkich podmiotów kwalifikowanych (jako jednostek mikro lub małych). Szablon jest kompletny. W przypadku niektórych pól konieczne będzie jedynie dokonanie przez Ciebie wyboru z listy opcji. Ułatwiliśmy Ci to przygotowując dodatkowe objaśnienia.

Oczywiście, przygotowaliśmy ją w pliku Pdf, możesz pobrać ją stąd.