Narzędzie do sprawozdań finansowych 

Zobacz krótki film, który w niecałe 2 minuty
pokaże moc naszego narzędzia

Co wyróżnia nasze narzędzie i sprawia, że jest pomocne i tak skuteczne?

Przygotowane w oparciu o bieżący stan prawny
na 2021 rok

Z nieograniczoną czasowo licencją na wiele stanowisk komputerowych

Z gotową częścią opisową, którą zredagujesz dzięki instrukcji i objaśnieniom

O przejrzystej formie i czytelnej strukturze, która oszczędzi Twój czas i nerwy

Ważniejsze funkcje narzędzia do sprawozdań 

Zawiera już wstępnie opracowane wprowadzenie wraz z ważniejszymi zasadami rachunkowości. Wystarczy dostosować informacje do danej organizacji

Bilans i rachunek wyników odwołują się do not umieszczonych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania

Samodzielnie przelicza sumy na podstawie danych danych wpisanych do arkusza Excel

Ujawnia błędy liczbowe i niespójność danych dzięki zaszytym formułom

Objaśnienia i informacje dodatkowe zawierają wszystkie ujawnienia wymagane załącznikiem nr 4 lub 5 do Ustawy o Rachunkowości

Noty o dodatkowych informacjach na temat aktywów i pasywów zawierają propozycję ujęcia danych w formie tabelarycznej dla każdej z istotnej pozycji bilansu

Na podstawie narzędzia Excel powstaje automatycznie dokument Word będący Załącznikiem do sprawozdania finansowego

Dokument Word można dowolnie edytować

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez kolejne punkty:
od wprowadzenia danych po wygnerowanie końcowego pliku

Narzędzie składa się z dwóch spiętych ze sobą plików Excel i Word.

Swoją pracę zaczynasz od uzupełnienia danych o firmie w programie Excel, w czym pomogą Ci już wstępnie przez nas opracowane opisy, objaśnienia i instrukcje.

Po wypełnieniu danych w sprawozdaniu w pliku Excel, Word automatycznie zaciągnie je i uzupełni część opisową sprawozdania.
Do pliku Word – jeśli uznasz to za potrzebne – możesz swobodnie dodawać dodatkowe komentarze, opisy lub tabele zwiększające dokładność sprawozdania finansowego.

Poniżej pokazałyśmy przykładową zakładkę pliku Excel oraz wskazałyśmy jej poszczególne części ułatwiajace Ci pracę z narzędzędziem.

 

Zobacz też przykładowe strony wygenerowane za pomocą narzędzia do sprawozdań – kliknij na POBIERZ.

SPIS TREŚCI części opisowej SPRAWOZDANIA
DLA JEDNOSTEK MIKRO

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawdź szczegóły

Informacje o jednostce
Wskazanie czasu trwania działalności jednostki
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Założenie kontynuacji działalności
Ważniejsze Zasady rachunkowości

2 Bilans
3 Rachunek zysków i strat

4 Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Sprawdź szczegóły

Nota 1. Informacje o zobowiązaniach finansowych
Nota 2. Informacje o organach administrujących i nadzorujących
Nota 3. Informacje o udziałach (akcjach) własnych
Nota 4. Pozostałe istotne informacje

SPIS TREŚCI części opisowej SPRAWOZDANIA
DLA JEDNOSTEK Małych

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawdź szczegóły

Informacje o jednostce
Wskazanie czasu trwania działalności jednostki
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Założenie kontynuacji działalności
Ważniejsze Zasady rachunkowości

2 Bilans
3 Rachunek zysków i strat

4 Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Sprawdź szczegóły

Nota 1. Informacje o wartościach niematerialnych i prawnych oraz o rzeczowych aktywach trwałych
Nota 2. Inwestycje długoterminowe
Nota 3. Wycena w wartości godziwej
Nota 4. Rozliczenia międzyokresowe czynne
Nota 5. Zobowiązania
Nota 6. Uzgodnienie długo- i krótkoterminowych pozycji bilansu
Nota 7. Zapasy
Nota 8. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne
Nota 9. Zatrudnienie
Nota 10. Zaliczki, pożyczki, zobowiązania zaciągnięte na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 11. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
Nota 12. Zmiany zasad rachunkowości
Nota 13. Porównywalność danych finansowych
Nota 14. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Nota 15. Informacje o udziałach (akcjach) własnych

Recenzje księgowych, które skorzystały z narzędzia do sprawozdań finansowych

Iza i Agnieszka krok po kroku przeprowadziły mnie przez kolejne punkty sprawozdania.
Praktyczny, gotowy do szybkiego uzupełnienia szablon, który znacznie skrócił czas przygotowania sprawozdania.
Komentarze w Excelu bardzo ułatwiły mi pracę z szablonem.

Joanna Martyniuk

Księgowa

Szczególnie trudne podczas sporządzania ostatniego sprawozdania było dla mnie oswojenie się z nową formułą.
To był po prostu dramat.

Sporządzenie sprawozdania w opracowanym przez Izabelę i Agnieszkę narzędziu było o niebo łatwiejsze. Bardzo polecam narzędzie dziewczyn!

Anna Mandarynkowska

Księgowa

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

Kliknij na  aby rozwinąć wybraną odpowiedź.

Jak Wasze narzędzie ułatwi mi pracę?

Niech zgadnę – do tej pory tworzyłaś je manualnie w oparciu o tabele w Wordzie lub w Excelu, które samodzielnie opracowywałaś?
Można zrobić to prościej. Po pierwsze – gotowy szablon opracowałyśmy za Ciebie; po drugie – opisy generują się same. Magia? Nie – gotowe szablony, reguły i automatyzacja, z której teraz i Ty możesz skorzystać, oszczędzając swój czas i pieniądze firmy.

Przygotowanie sprawozdania dla jednostki mikro i małej to chyba nie takie trudne, prawda?

Jeśli przygotowujesz sprawozdanie po raz pierwszy, musimy Cię ostrzec – to lot, który może się skończyć twardym lądowaniem.
Jeśli przygotowywałaś taki dokument w zeszłym roku – wiesz dokładnie, gdzie leży problem – oswojenie się z nową formułą wymaga czasu, często wielu godzin spędzonych na analizie wytycznych i dokumentacji. Zrobiłyśmy to za Ciebie.

Czy muszę instalować dodatkowe programy na komputerze, aby móc skorzystać z Waszego rozwiązania?

Nie. Program składa się z pliku Excela i Worda, spiętych ze sobą łączami. Część informacji uzupełniana jest automatycznie na podstawie Twoich wcześniejszych deklaracji i wypełnień dokonanych w Excelu.
Pracę zaczynasz od wypełnienia danych w Excelu. Plik Worda zaciągnie je oraz uzupełni o dodatkowe komentarze w oparciu o napisane przez nas formuły.

Skąd mam wiedzieć, jak zakwalifikować dany podmiot? Skąd będę wiedziała, że to jednostka mikro lub mała?

Przygotowałyśmy dla Ciebie ściągę, która Ci w tym pomoże – 38-stronnicowy ebook, który otrzymasz od nas w bonusach po zakupie narzędzia do sprawozdań finansowych.

Czy szablon sprawozdania finansowego dla jednostki mikro i jednostki małej zawiera wszystko, co niezbędne? Czy muszę dopisywać swoje pola uwzględniając specyfikacje podmiotu, dla którego wykonuję sprawozdanie?

Nie. W sprawozdaniu uwzględniliśmy specyfikę wszystkich podmiotów kwalifikowanych (jako jednostek mikro lub małych). Szablon jest kompletny. W przypadku niektórych pól konieczne będzie jedynie dokonanie przez Ciebie wyboru z listy opcji. Ułatwiliśmy Ci to przygotowując dodatkowe objaśnienia.

Chciałabym zakupić Wasze narzędzie, ale… przecież to nie ja o tym decyduję, ale mój szef

Wiemy, że niektórzy z Was mają nad sobą szefa. Wierzymy, że przeglądając naszą ofertę znajdziesz argumenty, aby przekonać go do zakupu. Dzięki temu zaoszczędzisz co najmniej kilka-, kilkanaście godzin.
Ile kosztuje godzina Twojej pracy? No właśnie! Nie stać Cię lub firmy, w której pracujesz, aby ten czas zmarnować. Nasze narzędzie to inwestycja z dobrą stopą zwrotu.
Nasze narzędzie możesz wykorzystać dla wielu podmiotów w swojej firmie, nie tylko w 2020, ale i kolejnych latach. Sama widzisz, że koszt – biorąc pod uwagę to, jak bardzo oszczędzi Ci czasu i jak wiele podmiotów obsłuży – jest niewielki.
Z naszych obliczeń wynika, że inwestycja ta opłaca się nawet tym księgowym, i biurom rachunkowym, które obsługują choć jeden podmiot kwalifikowany (jako jednostka mikro lub mała).
Umowę licencyjną możesz pobrać stąd.

Czy Wasze narzędzie ma jakieś ograniczenia licencyjne?

Nasze narzędzie dystrybuowane jest na tzw. licencji użytkownika – analogicznie jak w przypadku typowych programów komputerowych. Licencja przypisana jest do osoby i/lub firmy. W żaden sposób nie limitujemy liczby obsługiwanych podmiotów. Nie możesz natomiast przekazywać go dalej ani korzystać w innej firmie, do której nie jest przypisany. Zakup ma charakter jednorazowy, nie subskrypcyjny, co oznacza, że z naszego narzędzia możesz korzystać również w kolejnych latach.
Umowę licencyjną możesz pobrać stąd.

Czy mogę Wam ufać, że szablon został dobrze przygotowany?

Nad opracowaniem szablonów spędziłyśmy wiele godzin. Jesteśmy w 100% pewne opracowanego narzędzia, a za jego poprawność i przydatność ręczymy własnymi nazwiskami.
Od kilkunastu lat świadczymy dla klientów usługi z zakresu audytu finansowego i doradztwa, a naszą specjalizacją jest między innymi badanie i sporządzanie sprawozdań finansowych.
Więcej szczegółów dotyczących naszego doświadczenia i kwalifikacji znajdziesz na stronie o nas, jak również profilach LinkedIn (Agnieszka, Izabela).

Co jest przewagą Waszego narzędzia nad konkurencyjnymi rozwiązaniami?

Nasze narzędzie daje Ci możliwość wygenerowania w pełni edytowalnego dokumentu Word, do którego możesz wprowadzić wszelkie poprawki, np. dodać tabele, zmienić formaty, umieścić logo w dokumencie.
Poza tym dajemy Ci nielimitowany czasowo dostęp do narzędzia, jak również nie ograniczamy go do jednego stanowiska komputerowego.
Eksport i konwersja danych do XML-a są możliwe dzięki darmowemu programowi przygotowanemu przez Ministerstwo Finansów, które możesz pobrać z tej strony.

Czy mogę zobaczyć instrukcję obsługi narzędzia?

Oczywiście, przygotowaliśmy ją w pliku Pdf, możesz pobrać ją stąd.

trzy Dodatkowe Bonusy,
które dla Ciebie
przygotowałyśmy

Ebook

38-stronnicowy ebook zawierający szczegółowe wyjaśnienia kryteriów, ułatwień oraz możliwych do zastosowania uproszczeń.

Instrukcję wypełnienia

Praktyczna instrukcja, która krok po kroku pokaże Ci sposób pracy z narzędziem. Po kolei przejdziemy przez kolejne etapy – od wprowadzania danych do eksportu pliku.

Przykładowe sprawozdanie

Przykładowe sprawozdanie finansowe dla wybranej kategorii jednostki (mikro lub małej). 

Wahasz się?
Zobacz dodatkowe gwarancje, których nie daje nikt inny

Jeśli uznasz, że narzędzie do sprawozdań nie spełniło obietnicy, która złożyłyśmy,
napisz do nas, a wymienimy je na inny produkt z naszej oferty, bardziej dopasowany do Twojego przypadku,
na przykład wzorcowy szablon sprawozdania, zdalne konsultacje, czy ebook.

Jeśli uznasz, że i to rozwiązanie nie przyniosło efektu,
natychmiast – i bez dodatkowych pytań – zwrócimy Ci pieniądze.

Dlaczego to robimy? Ponieważ jesteśmy pewne jakości rozwiązań, które oferujemy – przetestowałyśmy je i dopasowałyśmy do prawdziwych zadań, potrzeb i bolączek osób, z którymi na co dzień pracujemy. Wiemy, że są przydate, praktyczne i bardzo pomocne, dlatego dając Ci taką możliwość de facto… niczym nie ryzykujemy. Podobnie jak Ty decydując się na nieobarczony ryzykiem zakup.

Ile kosztuje
narzędzie do sprawozdań finansowych?

Dodaj do koszyka i zamów

Zamówisz nasze produkty przez bezpieczną i wygodną bramkę płatności elektronicznych,
jak również zwykły przelew bankowy.
Link do pobrania produktu otrzymasz w ciągu kilku minut na podany e-mail (w przypadku płatności elektronicznych) lub w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku zwykłego przelewu).

Dla jednostek
mikro

Dla jednostek
mikro i małych

Dla jednostek
małych