Narzędzie do sprawozdań finansowych dla NGO

Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego dla NGO

199 zł

W tej cenie otrzymujesz:

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych

  Oraz
  • wzorcowy szablon sprawozdania finansowego, który ułatwi Ci pracę z narzędziem
  • interaktywny kwestionariusz do spełnienia wymogów uproszczonej księgowości (UEPiK)
Dodaj do koszyka

Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego dla NGO rozszerzone

299 zł

W tej cenie otrzymujesz:

Narzędzie do sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych

Sprawdź
  Oraz
  • wzorcowy szablon sprawozdania finansowego, który ułatwi Ci pracę z narzędziem
  • interaktywny kwestionariusz do spełnienia wymogów uproszczonej księgowości (UEPiK)
  • przykładowe sprawozdanie finansowe sporządzone wg wymogów Załącznika 6
  • sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowej z rozszerzonym komentarzem prawnym
  • skondensowany spis artykułów dotyczących rachunkowości organizacji pozarządowych
Dodaj do koszyka

Przykładowe sprawozdanie finansowe dla NGO

49 zł

W tej cenie otrzymujesz:

Przykładowe sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowej

Dodaj do koszyka

Co wyróżnia nasze narzędzie
i sprawia, że jest pomocne i skuteczne

Przygotowane w oparciu o bieżący stan prawny na 2022 rok

Z nieograniczoną czasowo licencją na wiele stanowisk komputerowych

Z gotową częścią opisową, którą zredagujesz dzięki instrukcji i objaśnieniom

O przejrzystej formie i czytelnej strukturze, która oszczędzi Twój czas i nerwy

Zobacz krótki film, który w niecałe 2 minuty pokaże moc naszego narzędzia

Ważniejsze funkcje narzędzia
do sprawozdań

Zawiera już wstępnie opracowane wprowadzenie wraz z ważniejszymi zasadami rachunkowości. Wystarczy dostosować informacje do danej organizacji pozarządowej

Objaśnienia i informacje dodatkowe zawierają wszystkie ujawnienia wymagane załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości

Bilans i rachunek wyników odwołują się do not umieszczonych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania

Noty o dodatkowych informacjach na temat aktywów i pasywów zawierają propozycję ujęcia danych w formie tabelarycznej dla każdej z istotnej pozycji bilansu

Samodzielnie przelicza sumy na podstawie danych danych wpisanych do arkusza Excel

Na podstawie narzędzia Excel powstaje automatycznie dokument Word będący Załącznikiem do sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej

Ujawnia błędy liczbowe i niespójność danych dzięki zaszytym formułom

Dokument Word można dowolnie edytować

Krok po kroku
przeprowadzimy Cię przez kolejne punkty:
od wprowadzenia danych po wygenerowanie końcowego pliku

Narzędzie składa się z dwóch spiętych ze sobą plików Excel i Word.

Swoją pracę zaczynasz od uzupełnienia danych o jednostce w programie Excel, w czym pomogą Ci już wstępnie przez nas opracowane opisy, objaśnienia i instrukcje.

Po wypełnieniu danych w sprawozdaniu w pliku Excel, Word automatycznie zaciągnie je i uzupełni część opisową sprawozdania. Do pliku Word – jeśli uznasz to za potrzebne – możesz swobodnie dodawać dodatkowe komentarze, opisy lub tabele zwiększające dokładność sprawozdania finansowego.

Obok pokazałyśmy przykładową zakładkę pliku Excel oraz wskazałyśmy jej poszczególne części ułatwiające Ci pracę z narzędziem.

Zobacz też przykładowe strony wygenerowane za pomocą narzędzia do sprawozdań – kliknij na POBIERZ.

Pobierz
Wykres pokazujący działanie narzędzia do sprawozdan finansowych

Spis treści
części opisowej sprawozdania
dla jednostek pozarządowych

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje o jednostce
Wskazanie czasu trwania działalności jednostki
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Założenie kontynuacji działalności
Ważniejsze Zasady rachunkowości

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 1 Informacje o zobowiązaniach
Nota nr 2 Informacja o transakcjach z organami administrującymi, zarządzającymi oraz nadzorującymi
Nota nr 3 Informacje o aktywach i pasywach
Nota nr 4 Informacja o strukturze przychodów
Nota nr 5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Nota nr 6 Działalność finansowana z 1%
Nota nr 7 Informacje o funduszu statutowym
Nota nr 8 Pozostałe istotne informacje
Zamawiam

Zobacz, co zawiera wersja
rozszerzona narzędzia

Wzorcowy szablon sprawozdania

Szablon sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych w wersji pdf, na którym możesz się wzorować sporządzając sprawozdanie dla Twojej jednostki.

Interaktywny kwestionariusz

Pliki zawierają kwestionariusze do analizy spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacji pozarządowych. Jeden plik to elektroniczny formularz w Excelu, a drugi w pdf – w zależności od tego, jak lubisz pracować.

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Plik zawiera przykładowe, uzupełnione sprawozdanie finansowe dla wymyślonej przez nas przykładowej jednostki NGO. Możesz wzorować się na sprawozdaniu i zawartych w nim opisach, sporządzając sprawozdanie dla swojej jednostki.

Sprawozdanie finansowe z rozszerzonym komentarzem prawnym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6, zawierające wyjaśnienie każdej z sekcji, punktu oraz noty do sprawozdania wraz z obrazującymi przykładami dla poszczególnych ujawnień oraz interpretacją przepisów.

Spis artykułów

Plik zawiera spis artykułów dotyczących rachunkowości dla NGO na podstawie Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Wszystkie przepisy w jednym miejscu! Nie będziecie musieli niczego szukać.

OPINIE Klientów,
którzy korzystali z narzędzia

Klient który napisał opinie

Samodzielnie prowadzę księgowość dla mojej organizacji pozarządowej.
Praca z gotowym szablonem sprawozdania finansowego była dla mnie wybawieniem.
Wskazówki przy każdej nocie okazały się bardzo pomocne przy uzupełnianiu danych finansowych.

Zuzanna Weyna
Stowarzyszenie Winnica
Klient który napisał opinie

Pierwsze sprawozdanie finansowe dla Stowarzyszenia sporządzałam za rok 2020. Cieszę się, że mogłam pracować na excelowym narzędziu do sporządzania Informacji dodatkowej.
Wszelkie poprawki wprowadzane na bieżąco automatycznie były przenoszone do wersji word. Zaoszczędziłam dzięki temu dużo czasu.
Efekt końcowy w dokumencie PDF był bardzo przystępny i zrozumiały dla Zarządu.

Grażyna Wilk
Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy

Najczęsciej zadawane pytania

Niech zgadnę – do tej pory tworzyłaś je manualnie w oparciu o tabele w Wordzie lub w Excelu, które samodzielnie opracowywałaś?
Można zrobić to prościej. Po pierwsze – gotowy szablon opracowałyśmy za Ciebie; po drugie – opisy generują się same. Magia? Nie – gotowe szablony, reguły i automatyzacja, z której teraz i Ty możesz skorzystać, oszczędzając swój czas i pieniądze Twojej jednostki.

Wiemy, że niektórzy z Was mają nad sobą szefa. Wierzymy, że przeglądając naszą ofertę znajdziesz argumenty, aby przekonać go do zakupu. Dzięki temu zaoszczędzisz co najmniej kilka-, kilkanaście godzin.
Ile kosztuje godzina Twojej pracy? No właśnie! Nie stać Cię lub firmy, w której pracujesz, aby ten czas zmarnować. Nasze narzędzie to inwestycja z dobrą stopą zwrotu.
Nasze narzędzie możesz wykorzystać dla wielu podmiotów, nie tylko sporządzając sprawozdanie za 2021, ale i za kolejne lata. Sama widzisz, że koszt – biorąc pod uwagę to, jak bardzo oszczędzi Ci czasu i jak wiele podmiotów obsłuży – jest niewielki.
Z naszych obliczeń wynika, że inwestycja ta opłaca się nawet tym księgowym, i biurom rachunkowym, które obsługują choć jeden podmiot.

Jeśli przygotowujesz sprawozdanie po raz pierwszy, musimy Cię ostrzec – to lot, który może się skończyć twardym lądowaniem.
Jeśli przygotowywałaś taki dokument w zeszłym roku – wiesz dokładnie, gdzie leży problem – oswojenie się z nową formułą wymaga czasu, często wielu godzin spędzonych na analizie wytycznych i dokumentacji. Zrobiłyśmy to za Ciebie.

Nasze narzędzie dystrybuowane jest na tzw. licencji użytkownika – analogicznie jak w przypadku typowych programów komputerowych. Licencja przypisana jest do osoby i/lub organizacji. W żaden sposób nie limitujemy liczby obsługiwanych podmiotów. Nie możesz natomiast przekazywać go dalej ani korzystać w innej organizacji, do której nie jest przypisany. Zakup ma charakter jednorazowy, nie subskrypcyjny, co oznacza, że z naszego narzędzia możesz korzystać również w kolejnych latach.