3

Sprawozdania finansowe mniejszych jednostek, czyli jak uprościć sobie pracę?

Kilka lat temu w Ustawie o Rachunkowości pojawiły się uproszczenia dla mniejszych jednostek, z których zdecydowanie polecamy skorzystać, jeśli chcesz oszczędzić czas i pieniądze poświęcone na przygotowanie sprawozdania finansowego.

Dlaczego odpowiedni status mniejszej jednostki pozwala na wspomniane oszczędności?

Ustawa zawiera szereg uproszczeń, które można zastosować w przypadku zarówno samej księgowości tychże jednostek, jak i na etapie sporządzania sprawozdania finansowego. Innymi słowy mniejsze jednostki mogą zrobić mniej niż duże. Jest to słuszna perspektywa, ponieważ dla jednostek posiadających mniejszą działalność przygotowywanie opasłych sprawozdań finansowych często nie jest potrzebne ich odbiorcom.

Co mamy na myśli pisząc “mniejsza jednostka”? Otóż zostały wprowadzone dwie definicje mniejszych jednostek, mianowicie JEDNOSTKA MAŁA i JEDNOSTKA MIKRO.

Spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz inne osoby prawne powinny sprawdzić poziom swoich przychodów, sumy aktywów oraz zatrudnienia, aby zdecydować, czy są JEDNOSTKAMI MIKRO w świetle Ustawy o rachunkowości. Podobnego sprawdzenia przychodów, sumy aktywów oraz zatrudnienia powinny dokonać jednostki podlegające pod Ustawę o Rachunkowości, jeśli chcą sprawdzić czy są JEDNOSTKAMI MAŁYMI.

W celu sprawdzenia, czy masz prawo do zastosowania uproszczeń, trzeba sprawdzić odpowiednie limity zarówno dla bieżącego roku obrotowego, czyli tego, za który sporządzasz sprawozdanie finansowe, jak i dla roku poprzedniego (czyli dane porównawcze).

Co do zasady podane przez ustawodawcę limity nie mogą być przekroczone w żadnym z tych dwóch lat.

Szczegółowe kryteria oraz limity, które mają zastosowanie są wskazane w Ustawie o Rachunkowości:

 1. dla JEDNOSTKI MIKRO w art. 3 ust. 1 a i 1 b,
 2. dla JEDNOSTKI MAŁEJ  w art. 3 ust. 1 c i 1 d.

Po sięgnięciu do Ustawy można się przerazić, ponieważ definicje te zawierają tak długie opisy, że już przy drugim zdaniu można się pogubić.

Dlatego postanowiłyśmy przygotować dla Was ebook, który rozkłada te zawiłe przepisy na części pierwsze i w przyjazny, graficzny sposób przedstawia kryteria dla lepszego zrozumienia. W końcu prawidłowy wniosek w odniesieniu do tego czy możemy zastosować uproszczenia czy nie jest kluczowy i konieczny, jeśli nie chcemy mieć problemów z audytorem czy urzędem skarbowym.

Zawsze powtarzamy też naszym klientom, że posiadanie odpowiedniej dokumentacji dokonanych wyborów chroni w przypadku kontroli. Jeśli będziecie w stanie przedstawić odpowiednie wnioskowanie, poparte konkretnymi przepisami z Ustawy, ciężko będzie podważyć zastosowane podejście. Zachęcamy więc, do zagłębienia się w naszego ebooka, zrozumienia kryteriów, aby bez obaw móc podjąć decyzję o zastosowaniu uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO. Możesz też udokumentować swój wybór po prostu korzystając z zapisów w naszym ebooku.

Oczywiście przypominamy także, że dokonanie wyboru zastosowania uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO, powinno być poprzedzone podjęciem uchwały oraz odpowiednimi zapisami w polityce rachunkowości.

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych wpisów, w których będziemy kontynuować temat i udzielać Wam więcej porad w temacie JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO pod Ustawą o Rachunkowości.

2

Co zrobić, aby móc zastosować uproszczenia dla jednostek mikro i jednostek małych?

Zapewne wiele osób zastanawia się czy po spełnieniu odpowiednich kryteriów można automatycznie zastosować uproszczenia dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO? Przeczytaj ten wpis, a poznasz odpowiedź na to pytanie.

Prawo do zastosowania uproszczeń nie działa automatycznie – odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe powinien podjąć decyzję o woli ich stosowania z początkiem nowego roku obrotowego. Jest to obowiązek, który literalnie wynika z Ustawy o Rachunkowości, nie ma więc od niego wyjątku.

Co to oznacza, że odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe powinien podjąć decyzję? Rozłóżmy to pytanie na dwie części:

 1. Na początku, czym jest decyzja? Najczęściej będzie to forma uchwały.
  Ustawa o Rachunkowości nie precyzuje co konkretnie oznacza “decyzja”, jednakże w praktyce w tym przypadku, przyjęto, że powinna być podjęta uchwała.
 2. Następna kwestia, jaki to organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe?
  Ustawa o Rachunkowości podaje, że jest to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.
  Jest to długa definicja, która najczęściej odnosi się do zgromadzenia wspólników w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółki akcyjnej będzie to zgromadzenie akcjonariuszy, z kolei, jak czytamy powyżej, w przypadku spółki osobowej wspólnicy. W niektórych spółkach może pojawić się też rada nadzorcza.
  Widzimy więc, że punktem wyjścia jest sprawdzenie jaki organ zatwierdza sprawozdanie finansowe, a następnie upewnienie się, że organ ten podejmie decyzję o stosowaniu uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO.

Należy także  pamiętać, że w praktyce przyjmuje się, że uchwała powinna być podjęta z początkiem nowego roku obrotowego. Podjęta uchwała powinna być napisana w taki sposób, aby odnosiła się do danego roku obrotowego, ale i także do lat następnych, pod warunkiem, że jednostka wciąż spełnia kryteria dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO.

Co powinna zawierać uchwała? Sam tekst nie musi być długi, natomiast muszą pojawić się w nim odniesienia do uproszczeń, które dana jednostka zdecyduje się zastosować.

Czy o coś jeszcze należy zrobić? Tak, nie można zapominać o podstawowym dokumencie, jakim jest polityka rachunkowości. Nie powinien to być dokument zawierający zapisy, które schowane do szuflady nikomu nie służą.

Polityka rachunkowości powinna obejmować określenie rachunkowości danego podmiotu, a przede wszystkim opis podejścia i dokumentacji transakcji, które jest spójnie i konsekwentnie stosowany, tym samym stanowiąc linię obrony w razie potencjalnej kontroli. Zawsze można osobie kontrolującej pokazać, że dany temat był przedmiotem dogłębnej analizy, odpowiednie czynniki i argumenty zostały przeanalizowane i jednostka podjęła taką a nie inną decyzję odnośnie ujęcia w księgach.

Tym samym podjęcie tak kluczowej decyzji, jaką jest stosowanie uproszczeń dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO powinno być objęte zapisem w polityce rachunkowości.

Konieczne jest także dodanie krótkiego opisu zastosowanych uproszczeń we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z naszym wpisem dotyczącym kryteriów stosowania uproszczeń, zachęcamy, aby i weryfikacja spełnienia kryteriów także była dokonana w formie pisemnej. Po opracowaniu odpowiedniego, krótkiego szablonu wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż 10 minut, a będziemy posiadać konkretną i jasną dokumentację uzasadniającą stosowane podejście.

 

 

1

Jakie uproszczenia może zastosować jednostka mała i jednostka mikro?

Wprowadzając koncepcję JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO ustawodawca zaproponował kilka uproszczeń, które oszczędzają czas i koszty tym podmiotom, które nie potrzebują rozbudowanej sprawozdawczości.

Z naszej praktyki wynika, że wiele spółek, które mogłyby stosować uproszczenia dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO, tego nie robią, co często wynika z nieświadomości, że Ustawa o Rachunkowości takie uproszczenia zawiera lub z obawy, że przepisy te będą niewłaściwie zastosowane. Trzeba przyznać, że zrozumienie kryteriów i samych uproszczeń, możliwych do zastosowania jest wyzwaniem, ale dlatego powstała nasza strona, blog oraz ebook, który w prosty i graficzny sposób wyjaśnia zawiłości tych przepisów.

Status JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO to przede wszystkim przywilej sporządzenia sprawozdania finansowego w znacznie uproszczonej formie.

Sprawozdanie finansowe JEDNOSTKI MIKRO jest bardzo krótkie, zawiera tylko kilka not i znacznie krótszy bilans oraz rachunek zysków i strat. JEDNOSTKA MIKRO nie musi sporządzać zestawienia zmian w kapitale, ani rachunku przepływów pieniężnych. Warto także wspomnieć, że JEDNOSTKA MIKRO nie posiada obowiązku przygotowywania sprawozdania z działalności.

JEDNOSTKA MAŁA z kolei jest obowiązana sporządzić nieco dłuższe sprawozdanie finansowe, ale wciąż nie jest to tyle informacji, które są wymagane dla jednostek nie stosujących uproszczeń. JEDNOSTKA MAŁA również nie musi przygotowywać zestawienia zmian w kapitale, ani rachunku przepływów pieniężnych, ani sprawozdania z działalności.

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale jest dla wielu księgowych prawdziwą zmorą. Najczęściej robi się to raz do roku, więc to, czego nauczyliśmy się w zeszłym często umyka i historia powtarza się od nowa.

Czy coś jeszcze oprócz sprawozdania finansowego JEDNOSTKA MAŁA i JEDNOSTKA MIKRO może zrobić prościej?

Tak, jednostki te mogą prowadzić znacznie prostszą księgowość. Dzięki braku obowiązku stosowania niektórych zasad rachunkowości określonych w Ustawie o Rachunkowości, prowadzenie ksiąg staje się mniej skomplikowane.

Jakie to są uproszczenia? Opisałyśmy je szczegółowo w naszym ebooku. Zależą one od rodzaju formy prawnej danej jednostki oraz oczywiście od jej statusu JEDNOSTKI MAŁEJ lub MIKRO.

Ciekawostką jest to, że bez względu na status, każda jednostka, która spełnia określone limity, ma prawo do zastosowania niektórych uproszczeń w stosowaniu zasad rachunkowości.

Aby skorzystać z tego przywileju, jednostka nie musi posiadać statusu JEDNOSTKI MIKRO czy MAŁEJ.

Nie należy przy tym zapominać, że stosowane uproszczenia powinny być udokumentowane:

 1. W uchwale podjętej przez odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe,
 2. W polityce rachunkowości podmiotu,
 3. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,

o czym pisałyśmy tutaj.

Copyright 2019 — Agnieszka Kalandyk & Izabela Kraśnicka — Regulamin sklepu i zakupów — Polityka prywatności i cookies